Har du husket å opprette Aksjesparekonto?

16. oktober 2018

Med en Aksjesparekonto får du skattefordeler på langsiktig sparing i aksjefond. Fredag 14. desember 2018 er siste dato for å melde skattefri flytting av Holberg aksjefond til aksjesparekonto hos oss.


Med en aksjesparekonto i Holberg kan du samle dine aksjefond på et sted. Innskuddene kan du ta ut skattefritt fra aksjesparekontoen, skatt vil først utløses ved uttak av avkastning.

Knapp apne aksjesparekonto Holberg

Her kan du opprette en Aksjesparekonto hos Holbergfondene, og få flyttet dine Holberg fond med tilhørende spareavtaler til Aksjesparekonto. Fredag 14. desember er siste frist for å melde flytting av Holberg fond som allerede er hos Holberg til en Aksjesparekonto.

Knapp flytt fond fra andre forvaltere til Holberg

På Holberg Aksjesparekonto kan du inkludere aksjefond fra andre forvaltere, slik at du får alle aksjefondene samlet ett sted. Fredag 30. november er siste frist for å melde flytting av aksjefond fra andre forvaltere til Holberg.

Hvorfor Aksjesparekonto:

  • På aksjesparekontoen kan du kjøpe, selge og bytte fond uten at det utløser skatt underveis.
  • Innskudd kan tas ut skattefritt fra Aksjesparekonto, skatt vil først utløses ved uttak av avkastning.
  • Avkastning kan reinvesteres uten skatt.
  • Det vil være skjermingsfradrag for innskudd på Aksjesparekonto.
  • Skal fondene utdeles som arv er det nyttig å dele porteføljen på flere aksjesparekonti. 

Har du urealiserte tap på din beholdning i aksjefond bør det tas med i vurderingen av flytting til Aksjesparekonto. Ta gjerne kontakt med en av våre kundeansvarlige på telefon 55212000 eller post@holbergfondene.no om du har noen spørsmål.

Flere detaljer og ytterligere informasjon om Aksjesparekonto fra AksjeNorge og VFF.

Avtalevilkår for Holberg aksjesparekonto.