Aksjesparekonto og ny individuell pensjonssparing

18. januar 2018

Vi vil tilby en breddeløsning med Aksjesparekonto for både Holberg aksjefond og aksjefond fra andre fondsforvaltere. Løsningen vil også tilby etablering av ny IPS.


Utviklingsarbeidet har pågått noen måneder, og det har vært noe mer tidkrevende og komplisert enn forventet å få ferdig en løsning av god kvalitet. 

Aksjesparekonto (ASK) og ny individuell pensjonssparing (IPS) har begge skattefordeler for privatpersoner. En overgangsordning vedtatt av Stortinget gjør det mulig å flytte aksjefondsandeler skattefritt til Aksjesparekonto (ASK) i hele 2018.

Fakta om Aksjesparekonto:

  • Fra og med 1. september og ut 2018 kan du overføre dine aksjefond til en Aksjesparekonto uten å måtte realisere gevinst gjennom en egen overgangsregel.
  • Gevinster kan reinvesteres uten skatt, og det gis ikke fradrag for tap.
  • Ved uttak fra kontoen blir det ikke beskatning før beløpet overstiger sum innskudd på kontoen tillagt skjerming.
  • I en Aksjesparekonto blir det mulig å ta ut innskudd uten skattebelastning, beskatning trer først inn når gevinsten tas ut. 
  • Det vil være skjermingsfradrag for innskudd på Aksjesparekonto.
  • Rentefond inngår ikke i en Aksjesparekonto. 
  • Aksjefond må ha minst 80% aksjeandel for å inngå i en Aksjesparekonto.

For privatkunder med beholdning i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Triton eller Holberg Rurik kan Aksjesparekonto være en gunstig ordning. 

Har du urealiserte tap på din beholdning i aksjefond bør det tas med i vurderingen av flytting til Aksjesparekonto. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om din situasjon og hva som passer best for deg.

For kunder som har behov for å flytte til Aksjesparekonto nå tilbyr vi en løsning for våre aksjefond (uten bankkonto) gjennom eksisterende kundeportal på VPS. Aksjesparekonto kan opprettes ved å logge deg på VPS. Eller du kan bestille Aksjesparekonto fra VPS (uten bankkonto) og flytting av andeler her:

Bestill Aksjesparekonto

Aksjesparekonto opprettet i dagens løsning med VPS kan senere konverteres til den bredere Aksjesparekonto løsningen kostnadsfritt.

Flere detaljer og ytterligere informasjon om Aksjesparekonto fra  AksjeNorge og fra VFF