Aktiv andel – sentralt i jakten på meravkastning

6. oktober 2017

Månedskommentar for september måned.


Pengemarkedsrenten har denne høsten stadig satt flere historiske rekordlave nivåer. I skrivende stund er pengemarkedsrenten på 0,8%. Om man ikke har fått med seg at det er historisk lave renter ellers i verden har Bank of England laget en rentegraf som går tilbake til år 3000 før Kristi fødsel. Den viser at vi har verdenshistoriens laveste renter, også i England.

Begrepet Aktiv andel blir stadig oftere trukket frem i vurderingen og klassifiseringen av aksjefond. Begrepet sier noen om hvor stor andel av fondets innhold som er sammenfallende med indeksen man måler seg mot. Et lavt tall betyr at fondet ligner på indeksen og et høyt tall vil tilsvarende bety at fondets innhold avviker betydelig fra indeks (har høy aktiv andel).

For de av våre aksjefond som har en relevant indeks å måle seg mot har vi en gjennomgående meget høy aktiv andel med 71 for Holberg Norge, 89 for Holberg Norden, 84 for Holberg Rurik og 94 for Holberg Global. For Holberg Triton finnes det ikke noen relevant indeks å måle seg mot.

Noen av de største bidragsyterne for avkastning i aksjemarkedet de siste årene kommer fra teknologiselskapene. De amerikanske FANG-selskapene (Facebook, Amazon, Netflix og Google) er kjent for de fleste, mens langt færre norske kunder er oppmerksomme på noen av de svært suksessrike teknologiselskapene fra vekstmarkedene. Faktisk utgjør teknologiselskapene nå hele 27% av den globale vekstmarkedsindeksen, mens tilsvarende tall for verdensindeksen er på «bare» 17%.

September ble en sterk avkastningsmåned med en gjennomsnittlig verdiøkning i våre aksjefond på drøye 3%. Alle våre aksjefond ligger foran sine respektive indekser så langt i år.

Kjetil Melkevik
Leder institusjonelle kunder