Andelseiermøtene samtykket til vedtektsendringene

18. mars 2014

14. mars 2014 ble det avholdt andelseiermøter for å behandle vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Likviditet, Holberg Likviditet 20 og Holberg OMF. Andelseiermøtet i det respektive verdipapirfond samtykket til samtlige foreslåtte endringer.


Vedtektsendringer skal godkjennes av Finanstilsynet, og offentliggjøres, før endringene kan gjennomføres. Søknad om godkjennelse av vedtektsendringer i ovennevnte fond er sendt til Finanstilsynet. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringer såfremt lovens krav til vedtektsinnhold og prosedyrene for vedtektsendringer er oppfylt. Det antas at godkjennelse fra Finanstilsynet kan foreligge rundt påske. Vedtektsendringene gjennomføres 10 virkedager etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort. Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside, www.holbergfondene.no, så snart som mulig etter at Holberg Fondsforvaltning AS har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet.

Nærmere informasjon om vedtektsendringene finnes her.