En krevende optimisme

7. mars 2017

Februar 2017 ble en sterk måned i de globale aksjemarkeder. Mens Oslo Børs stod stort sett stille, steg verdensindeksen, målt i NOK, med 4,6 %.


Den brede vekstmarkedsindeksen steg enda mer, hele 4,9 %. Det bygger seg opp en forventning om at den nye politiske ledelse i USA vil gjennomføre en ekspansiv politikk som vil stimulerer den økonomiske veksten. Derfor stiger aksjemarkedet og derfor stiger de lange rentene.

Slik sett er det enkle økonomiske sammenhenger og resonnementer som ligger til grunn for kursoppgangen.

Likevel føler vi sterkt på om der ikke er en bakside av denne medaljen. Der er vitterlig skapt økt usikkerhet rundt om veksten i verdenshandelen er truet. Vil nye og gamle handelsavtaler bli skrotet på den nye politikkens alter?

Og like viktig: Hvordan vil en ekspansiv politikk i USA, med kraftig vekst i bevilgninger til infrastruktur og forsvar, samtidig med historisk høye skattelettelser, bli finansiert ? Noen av oss husker tilbake til 1987 hvor store underskudd i USA var en vesentlig årsak til de store kursfallene i aksjemarkedet den høsten. Et åpenbart voksende underskudd i USA skal i årene fremover finansieres til stadig høyere renter.

Det er like fullt ingen tvil om at en rekke nøkkeltall understreker at vi er på vei inn i en periode med høyere økonomisk vekst i store deler av verden. Det er dette som driver det positive klima for aksjer. Samtidig gjør det lave rentenivået det meget problematisk å oppnå avkastning på sparekapitalen. Skal man oppnå avkastning så må man ta risiko. Med et slikt bakteppe kan oppgangen i verdens aksjemarkeder fortsette ennå en stund.

Ser vi på våre fond gjennom den siste måneden, så ser vi at kredittobligasjonsmarkedet fortsetter oppover med stor styrke. Holberg Kreditt steg med 1,38 % i februar. Hittil i år har fondet steget med over 3 %. Mye tyder på fortsatt positiv utvikling, men slike avkastningstall som vi har sett de siste månedene kan vi ikke regne med vil fortsette.

Av aksjefondene var det Holberg Global som i absolutte tall hadde den sterkeste måneden. Fondet steg med 3,6 % i tråd med oppgangen i de internasjonale markedene. Oslo Børs lå rundt null i februar, mens Holberg Norge gjorde det marginalt bedre enn markedet. Alt i alt har våre aksjefond hatt en grei start på 2017.

 

Egil Herman Sjursen
administrerende direktør/partner