Flytte av fond til ASK konto

30. november 2017

Dersom du ønsker å flytte fond fra VPS-konti hos andre tilbydere til en ASK-konto hos Holbergfondene i år, er fristen satt til 4. desember. Har du Holberg fond på VPS-konto utstedt av Holbergfondene som skal flyttes til en ASK-konto hos oss i år, er fristen for mottak av blankett 29. desember kl. 12:00.