Solide forvaltningsresultater i Holberg Global

4. september 2014

Vi har tatt en prat med Harald Jeremiassen som i disse dager feirer treårsjubileum som ansvarlig forvalter for Holberg Global. Vi er nysgjerrige på hva som er hemmeligheten bak de solide forvaltningsresultatene som har blitt oppnådd i perioden.


Holberg Global feirer i disse dager treårsdag med deg som ansvarlig forvalter. Hva er hovedfokuset i forvaltningshåndverket?

Hovedfokus er å finne fram til og investere i veldrevne selskaper som makter å levere overlegen verdiskapning over tid. Med overlegen verdiskapning mener vi eksempelvis en forventning om tosifret vekst i resultat per aksje kombinert med en egenkapitalavkastning over 20% over en lengre periode. For å kunne levere en slik overlegen verdiskapning over tid må et selskap ha høy lønnsomhet og en sterk, beskyttet konkurranseposisjon i et langsiktig attraktivt marked i vekst.

Det er naturligvis enkelt å screene seg fram til selskaper som historisk har hatt en vekstrate på over 10% og en egenkapitalavkastning over 20%. Den virkelig krevende jobben starter imidlertid når man har funnet fram til en slik potensiell investeringsmulighet og går i dybden på selskapet for å forstå at konkurranseposisjon og vekstmulighetene er minst like gode framover som bakover i tid.

Du har lang og bred erfaring fra aktivt styrearbeid i både børsnoterte og unoterte selskaper. Er dette en viktig forklaringsfaktor for de solide forvaltningsresultatene Holberg Global har oppnådd under din ledelse?

Ja.  Det å ha jobbet tett sammen med selskapsledere over mange år for å aktivt utvikle selskaper er en veldig verdifull erfaring å ha med seg som forvalter. Finansiell historikk og verdsetting er naturligvis viktig, men det er enda viktigere å være foroverskuende og kjenne sine porteføljeselskaper godt. Vi bruker følgelig mye av vår tid på aktivt å møte porteføljeselskapenes ledere og i etterkant vurdere de resultatene som lederne oppnår. Denne tilnærmingen er lik måten man jobber på som et aktivt styremedlem.

Hvordan vurderer dere utsiktene for Holberg Global fremover?

Vi er godt fornøyd med utviklingen i første halvår og selskapene i Holberg Global har levert gode resultater. Dette gir oss klare indikasjoner på at metodikken fungerer.

Porteføljeselskapene i Holberg Global kan i gjennomsnitt vise til en egenkapitalavkastning på 22%, en inntjeningsvekst på 16% og en utbytteavkastning på i underkant av 3%. Porteføljen prises videre til en P/E på 11,8 for inneværende år og 10,2 på neste års inntjening. Den attraktive verdsettelsen kombinert med den høye verdiskapningen i porteføljeselskapene gjør oss sterk i troen på en solid utvikling for Holberg Global i årene som kommer.