Holberg Global, 5 års historikk med Jeremiassen

24. august 2016

I august passerte Harald Jeremiassen 5 års fartstid som forvalter for Holberg Global. Fondet har i perioden gitt 20% årlig avkastning (pr. 230816), og har i dag en forvaltningskapital på over 1.5 mrd. kroner.


Porteføljen i Holberg Global består av 47 kvalitetsselskaper med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. Vi ser god underliggende verdi i porteføljeselskapene. Fondet har en aktiv andel på 94.

Holberg Global hevder seg også godt på 5 års historikken i forhold til de 51 andre globale fond på Oslo Børs som 3. beste fond siste 5 år: (data fra Oslo Børs pr. 230816)

Global avkastning 230816

Nøkkelinformasjon Holberg Global

Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar.