Holberg Rurik - beste fond i vekstmarkedene

28. januar 2016

Dine Penger (nr.2/2016) har hatt en gjennomgang av prestasjonene til 126 aksjefond, og blant vekstmarkedsfondene er det Holberg Rurik som stikker av med seieren.


Kåringen baserer seg på fondshistorikk siste 5 år, og er utført av Dine Penger i samarbeid med Thomas Furuseth fra Morningstar og Bernt S.Zakariassen fra Verdipapirfondenes Forening.

Rurik beste vekstmarkedsfond Dine Penger 2 2016 310x219


Dine Penger skriver:

- Forvalterne i Holberg Rurik jager
gevinst i økonomiene som vokser raskest
i verden. De store pengene har de
funnet i Vietnam og på Filippinene.

 

 I snitt har fondet hatt en meravkastning på 2,7% årlig i femårsperioden, forvalter Leif Anders Frønningen tror strategien deres er en av hovedårsakene til resultatene.
- Vi har en klar investeringsfilosofi, hvor vi ser etter selskaper med god ledelse, sterke markedsposisjoner, høy lønnsomhet og attraktive langsiktige vekstutsikter.

Det har også hjulpet på at de har vært forsiktige med råvarer og energi. Fondet har dessuten hatt et høyt innslag av nye vekstmarkeder, som Vietnam og Filippinene, og mindre eksponering mot de såkalte BRIC-landene - Brasil, Russland, India og Kina - enn de tradisjonelle vekstmarkedsfondene.

- Bremsen i industrien i Kina har gått ut over en rekke vekstmarkeder, og da spesielt råvareprodusenter. Den direkte eksponeringen vår har vært lav mot energi og råvarer. Vi har også vært investert i råvarelandene, men da typisk i finans og konsumrelaterte næringer.

I år har de tjent mye penger i Vietnam, spesielt meieriselskapet Vinamilk som er store på melk, yoghurt og juice i det sørøstasiatiske landet.
Også på Filippinene har de tjent på økt konsum, gjennom dagligvarekjeden Puregold, en filippinsk variant av Rema 1000.
- høy økonomisk vekst kombinert med at kredittpenetrasjonen i disse landene ligger på en åttendedel av vestlige nivåer, resulterer i et formidabelt vekstpotensial på lengre sikt.

Hele artikkelen om Holberg Rurik kan du lese i siste nr av Dine Penger, 2/2016.