Holberg Triton 2 år

27. februar 2017

Vi har gjennomført et intervju med forvalter Jann Molnes, som gir oss et innblikk i hans erfaringer fra fondets første år og forventninger til kommende år.


Holberg Triton fyller i dag to år, og det har vært en hyggelig reise for våre kunder så langt med en oppgang på ca. 30%. Hvordan vil du beskrive denne perioden vi har lagt bak oss? Har utviklingen gått som forventet?

Det har vært en god reise de to første årene. Vår målsetning har vært basert på selskapenes potensiale og fundamentale verdiskapning, og det er fortsatt målsetningen på lang sikt.

Den sterke utviklingen i laksesektoren kjenner de fleste til. I tillegg er vi er godt fornøyde med våre investeringer i andre arter som kanskje ikke er like familiære for oss her i Norge, som f. eks. Pangasius i Vietnam. Vårt mål har vært å finne selskaper som driver bærekraftig produksjon av sunne proteiner, og som gir en god diversifisering i et verdipapirfond.

Klarer vi å finne de beste selskapene i ulike kategorier og verdenshjørner, så får vi en god risikospredning med bærekraftig avkastning. Vi er ydmyke for alt vi ikke vet og det er alltid fallgruver, og det kommer alltid en regnværsdag. Politisk risiko, biologisk risiko og valutasvingninger er noen faktorer man stadig utfordres på, og her kommer den viktige regelen i aksjemarkedet inn - langsiktighet. Evner du som investor å holde støyen ute, så kan du være med på den langsiktige veksten vi forventer i sjømatnæringen.

Kun 2% av verdens matfat kommer fra havet i dag, verdens befolkning forventes å øke med 1 milliard de neste 13 årene og landbasert matvareproduksjon nærmer seg taket. Det er i havet fremtiden ligger.

Kursutviklingen på sjømataksjer har flatet noe ut det siste halve året. Har du en kommentar til det?

Det er jo kortsiktig - over tid har selskapene levert. Spesifikt så er det den politiske risikoen som har økt med ny President i USA, som signaliserer en mer proteksjonistisk handelspolitikk. De fleste er enige i at det ikke er veien å gå, men risikoen har økt, og det er sjelden positivt for verdenshandelen. Videre kan også Storbritannias utmeldelse fra EU (Brexit) gi negative ringvirkninger for verdenshandelen. Fundamentalt har det foreløpig ikke noe påvirkning, og alt annet like, så har aksjene blitt rimeligere.

Lakseselskaper notert på Oslo børs utgjør ca. 20% av Holberg Triton og har siste tiden levert historisk sterke resultater. Hvilke muligheter og trusler ser du for deg i fortsettelsen?

Havbruksnæringen har det siste året sett ett fall i produksjonen og kombinert med en sterk etterspørsel har det ført til rekordhøye priser. Utsiktene for lakseproduksjonen er gode på lang sikt, men volummessig er det begrensninger på kort sikt. De neste 2-3 årene vil ikke næringen klare å levere nok volum i forhold til den historiske gjennomsnittsveksten man har sett. Dette bør sikre gode priser.

Det er mange muligheter for de ulike aktørene og de har valgt ulike strategier. Lerøy Seafood har kjøpt opp Havfisk og har en målsetning om å bli en totalleverandør av sjømatprodukter. Ved å tilby flere arter ønsker de å øke verdien av hvitfisk og skape synergier med laks inn mot den europeiske konsumenten. Marine Harvest har en regional diversifisering og søker å utvide den ved å starte produksjon av laks i Øst Canada.
Salmar utprøver ny teknologi ved å bygge havmerd for produksjon ute i åpne farvann.
Bakkafrost har gjort store investeringer i landbasert produksjon for tidligfase lakseproduksjon og øker dermed volum, samtidig som de med det reduserer tid i sjø.
Det har alltid vært biologiske utfordringer og trusler som har drevet denne næringen. De flinkeste har evnet å tilpasse seg de ulike utfordringene og slik vil det være fremover også.

Hvorfor bør Holberg Triton inngå i enhver langsiktig sparing?

Når vi startet fondet var det med en tanke om at sjømatnæringen har gode vekstmuligheter på lang sikt. De siste 10 årene har vi sett en gjennomsnittlig vekst på 10%. Ser vi på Havbruksnæringen i Norge, så er vi nå i den fasen hvor man har skapt et produkt som er daglig på matfatet til den som ønsker det. Markedsføring over lang tid sammen med teknologisk utvikling på bl.a. emballasje og logistikk har gitt næringen mulighet til å vokse, og tilby produkter av høy kvalitet som utkonkurrerer tilvarende proteinkilder.

Myndighetenes bekymring for folkehelsen i vestlige land har satt søkelys på kosthold og forebyggende tiltak for å redusere kostnadene ved å behandle folkesykdommer, som er en direkte følge av usunt kosthold. Dette i kombinasjon med kommunikasjon på sosiale medier, har gjort at flere har fått øynene opp for sjømat som helsekost. Tilgjengelighet, enkelhet og sunnhet er faktorer som dagens konsumenter krever.

Vi invester i selskaper som lager det sunneste kroppen trenger. De produserer et produkt det er høy etterspørsel etter og tilbudet er begrenset. Vi investerer i selskaper over hele verden, som har et fortrinn i sin produksjon. Bærekraftig matvareproduksjon bør være basis i enhver langsiktig sparing. De fleste av våre selskaper er, eller vil bli sertifisert, noe som er med på å sikre kvalitet og redusere risiko.

Hva gjør du med egne sparepenger?

Jeg har alle mine sparepenger i Holberg Triton.

Triton fundfacts