Seminarpresentasjon

31. mai 2018

Presentasjonen fra ukens seminar med fokus på globale investeringer i sjømatselskaper.