Innkalling til andelseiermøte i Holberg Likviditet 20

5. oktober 2017

Det innkalles herved til andelseiermøte 20. oktober 2017 kl. 10:00 i forvaltningsselskapets lokaler i Lars Hilles gate 19 (8. etasje) i Bergen.


Forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer i Holberg Likviditet 20.

Fondets andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.

Bakgrunnen for ønsket om vedtektsendringer er å endre fondets investeringsmandat. Som en konsekvens av dette endres fondets navn til Holberg Obligasjon Norden og forvaltningshonoraret økes. I tillegg foreslås det å innføre andelsklasser i fondet. Foreslåtte vedtektsendringer er behandlet og godkjent av styret i Holberg.

Innkalling til andelseiermøte med beskrivelse og begrunnelse for vedtektsendringene, samt skjema for påmelding og stemmegivning følger her:

Innkalling til andelseiermøte

Vedlagt finnes også fondets vedtekter endringsmarkert, samt forslag til nytt prospekt og nytt nøkkelinformasjonsdokument.

Vedtekter endringsmarkert
Nytt prospekt
Nøkkelinformasjon