Innkalling til andelseiermøter i Holberg Fondene

27. april 2018

Det innkalles herved til andelseiermøter 15. mai 2018 kl. 10:00 i forvaltningsselskapets lokaler i Lars Hilles gate 19 (8. etasje) i Bergen.


Forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Triton, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Kreditt, Holberg Obligasjon Norden, Holberg OMF og Holberg Likviditet.

Fondenes andelseiere skal etter verdipapirfondloven behandle og godkjenne slike endringer på et andelseiermøte.

Bakgrunnen for ønsket om vedtektsendringer er:

I. Innføring av svingprising i samtlige ovennevnte fond.

II. Innføre tegningskostnad som mekanisme for å kunne begrense forvaltningskapitalen i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Triton og Holberg Kreditt om fondene skulle bli større enn det som anses optimalt for det enkelte fonds investeringsunivers og investeringsfilosofi. Eventuell tegningskostnad vil i slike tilfeller tilfalle fondet.

III. Innføring av andelsklasser i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Kreditt og Holberg Likviditet.

IV. Utvidelse av investeringsområdet i Holberg Kreditt til også å omfatte investeringer i finansielle instrumenter som er utstedt av nordiske selskap og notert utenfor EØS-området. 

Foreslåtte vedtektsendringer er behandlet og godkjent av styret i Holberg.

Innkalling til andelseiermøte med beskrivelse og begrunnelse for vedtektsendringene, samt skjema for påmelding og stemmegivning finnes her:

«Innkalling til andelseiermøte»

Forslag til nye vedtekter i endringsmarkerte versjoner finnes her:

«Nye vedtekter Holberg Norge»
«Nye vedtekter Holberg Norden»
«Nye vedtekter Holberg Triton»
«Nye vedtekter Holberg Global»
«Nye vedtekter Holberg Rurik»
«Nye vedtekter Holberg Kreditt»
«Nye vedtekter Holberg Obligasjon Norden»
«Nye vedtekter Holberg OMF»
«Nye vedtekter Holberg Likvidtet»