Månedskommentar august

5. september 2018

Oljeprisen er tilbake på gamle høyder. I skrivende stund er prisen på snaue 80 dollar fatet, eller om lag 650 kroner fatet målt i norske kroner. Dette er naturligvis gode nyheter for norsk økonomi. I Nasjonalbudsjettet for 2018 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris på beskjedne 448 kroner fatet.


Vel så interessant som å følge spottprisen (umiddelbar leveranse) på olje er å se på fremtidsprisen. Markedet sier nå at olje levert i desember 2020 koster rundt 70 dollar fatet. Med andre ord høy oljepris til evig tid. Den store oljemessen i Stavanger ble avviklet i august med større optimismen enn på mange år. Høyere aktivitetsnivå og investeringer vil være gode nyheter for de mange underleverandørene som har hatt tøffe år etter oljeprisnedturen 2014.

29. mars 2019 klokken 11.00 vesteuropeisk tid skal Storbritannia forlate den europeiske unionen. Det jobbes (og danses) på høytrykk blant tusenvis av britiske og sentraleuropeiske diplomater for å få til en løsning. Frontene er steile og problemstillingene er mange og vanskelige. Det er ikke gitt at man kommer i mål. Som mange vet elsker britene å vedde på fotball og andre utenomsportslige utfall. Så også i forhold til Brexit. I følge ulike beting-selskaper er sannsynligheten for at det ikke blir en Brexit (No deal Brexit) nå på om lag 50%.

Utfallet av Brexit forhandlingene er en klassisk problemstilling som det skrives og menes mye rundt i forkant av finansielle spåmenn. Vi tenker at det er viktigere å tilegne seg ny informasjon enn å spå/vedde på hva et slikt utfall vil bli.