Månedskommentar for januar 2019

6. februar 2019

Psykologien i finansmarkedet er noen ganger fascinerende. Så også ved dette årsskiftet.


Det virker som om markedet våknet opp til 2019 mindre pessimistisk enn hva tilfellet var da det gikk til sengs dagen før. I utgangspunktet skal ikke det bety noe for bedriftenes inntjening at man runder et kvartal eller årsskifte. Men, for enkelte investorer kan det ha en påvirkning ved at man starter et nytt år med nye risikobudsjetter, reallokering og ønske om avkastning.

Aksjemarkedet ble gjennom 2018 tiltagende bekymret for tre hovedutfordringer: 1) høyere amerikanske renter, 2) avtagende vekst i Kina og 3) eskalering av handelskrig mellom USA og Kina. Alle momentene er faktorer vi følger tett med på, uten å tro at vi klarer å forutse hva som kommer til å skje. Vi ønsker å knytte noen korte kommentarer til disse punktene. 

Siste signaler fra det amerikanske rentemarkedet er at markedsaktørene ikke forventer flere rentehevinger fra sentralbanken. For kinesisk økonomi virker det som myndighetene er villig til å stimulere økonomien mer aggressivt enn tidligere antatt. Utfallet av forhandlingene knyttet til global handel er vanskelig å predikere. Det virker som om markedet i dag har større tro på et slags kompromiss eller våpenhvile mellom de to stormaktene USA og Kina. De underliggende problemene knyttet til intellektuelle rettigheter er ingen enkel sak å løse. Så lenge konflikten ikke eskalerer virker markedet å være fornøyd. 

I sum var disse faktorene toneangivende for «nedturen» i 2018, mens bedringen/endringen for de samme faktorene de siste månedene har vært medvirkende til en økt optimisme i aksje og rentemarkedet. Dette startet allerede i fjerde kvartal 2018 og har fortsatt i 2019.