Månedskommentar for juli 2018

7. august 2018

Sommeren 2018, og feriemåneden juli, vil trolig bli husket for det varme og tørre været, snarere enn hendelser i finansmarkedet. Det har vært få nyheter og stille markeder både for aksjer og renter.


I det norske rentemarkedet er det lite å kommenterer annet enn at det forventes høyere styringsrenter utover høsten. Innen høyrentemarkedet fortsetter utviklingen å være sterk med god avkastning.

I det globale aksjemarkedet har modne markeder gjort det noe bedre enn de fremvoksende markedene, med USA og Sverige som noen av de sterkeste enkeltmarkedene i sommer. Kapitalflyt og usikkerhet knyttet til effekten av en tiltagende handelskrig er noe av forklaringen på denne utviklingen.

Apple ble det første amerikanske selskapet i historien til å nå en selkapsverdi på tusen milliarder dollar. Selskapet utgjør nå om lag 5% av den samlede verdiskapningen i USA.

Et marked som er litt på siden av våre mandater, men like fullt viktig for norske husholdninger og bedrifter, er kraftmarkedet. Til tross for en snørik vinter har den varme og tørre sommeren ført til at fyllingsgraden i norske vannmagasiner nå er på lave nivåer. Med mindre det blir en svær fuktig høst kan det bli høye kraftpriser til vinteren.

Vel overstått ferie og lykke til med høstsesongen!