Månedskommentar mai

6. juni 2018

Mai måned er tilbakelagt. Med Brann på toppen av tabellen, Oslo Børs i nærheten av «all time high» og tidenes beste vær-måned i Sør Norge, er ikke stemningen så verst.


Ei heller i boligmarkedet. Boligmarkedet er som kjent en stor og viktig del av norsk økonomi. En høy andel av norske husholdninger eier sin egen bolig, og mer enn 50% av den samlede formuen i Norge er plassert i boligmarkedet.

Ser man i bakspeilet har de siste 20-30 årene vært en mer eller mindre sammenhengende periode med økning i boligprisene. I samme periode har man hatt kraftig fallende realrenter (justert for inflasjon). At fallende renter har vært viktig for lånevekst, betalingsevnen og boligmarkedet er det rimelig å anta.

En sektor som har nytt godt av økningen i boligprisene er banksektoren. I samme periode som boligprisene har økt kraftig har norske sparebanker lånt ut enorme summer til boligformål, med pant i boligen. Denne himmelfarten i utlånsvolum har skapt en vekstmotor i norske banker som kan bli krevende å erstatte dersom boligmarkedet skulle finne på å flate ut, eller gud forby, falle betydelig.

Vi vet ikke hva som vil skje med fremtidige renter eller boligpriser, men synes det er interessant å dvele litt med tanken på hva som kan skje dersom stimuliene fra rentemarkedet ikke fortsetter inn i evigheten. Disse betraktningene tar vi inn i våre vurderinger av hvilke aksjer og obligasjoner vi ønsker å eie i våre fond.

 

Kjetil Melkevik
Leder institusjonelle kunder