Månedskommentar mars

5. april 2018

Den norske pengemarkedsrenten steg ytterligere i mars måned og ligger nå på 1,17%. Nivået er fortsatt lavt, men retningen har vært oppover for både norske og amerikanske renter en periode.


Den amerikanske sentralbanken har hevet sin styringsrente seks ganger de siste årene. Dette har igjen ført til at den amerikanske pengemarkedsrenten nå er på sitt høyeste nivå på ti år.

Det er ingen direkte sammenheng mellom det amerikanske og norske rentenivået, men det kan være et interessant referansepunkt å følge med på for de som frykter, eller håper på, høyere norske renter. Et økt rentenivå i Norge vil være positivt for den løpende renten i våre rentefond.

Mens store deler av Sør-Norge har hatt drømmepåske med sol og blå himmel har aksjemarkedene igjen vist interesse for skyer på himmelen. Mest fokus har det vært på en potensiell handelskrig mellom USA og Kina. En innføring av straffetoll på enkelte varer, som besvares med mottiltak på andre varer fra en handelsmotpart, kan være en åpningssalutt for en større handelsmessig kamp. Men det kan også være et forhandlingsutspill som brukes for å oppnå noe man ønsker.

En annen sky på himmelen er knyttet til strengere regulering av de store teknologiselskapene. Med antydninger og avsløringer om at teknologiselskaper kan ha vært delaktig i å påvirke politiske valg og prosesser er det ikke usannsynlig at reguleringen vil bli strammet inn. Markedsverdien til Facebook har blitt redusert med 600 milliarder kroner så langt i år.

I et lengre perspektiv har teknologiselskapene skapt enorme verdier de siste årene og har i dag blitt blant de største og viktigste selskapene i på verdens børser.

 

Kjetil Melkevik
Leder institusjonelle kunder