Månedskommentar mars

5. april 2017

Oslo Børs hadde en flat samlet utvikling i mars med oppgang for shipping- og nedgang for sjømatselskapene. I det norske rentemarkedet ble det i løpet av sist måned satt et nytt rekordnivå i lave pengemarkedsrenter.


3 måneder NIBOR ble den 14. mars fastsatt til 0,91%. På emisjonssiden kan vi nevne at Eksportfinans hentet penger for første gang på lenge. Vi deltok i emisjonen på vegne av Holberg Likviditet.

Det norske høyrentemarkedet fortsetter den sterke utvikling. Holberg Kreditt har steget med 3,6% så langt i år, mens siste 12 måneder er fondet opp i underkant av 15%. Oljeandelen av fondet er i dag om lag 25%, mens den for et år siden var på 40%. Shipping andelen i fondet har vokst og er i dag 30%.

Holberg Triton, vårt globale sjømatfond har klart seg bra i en svak periode for de norske lakseselskapene. Så langt i år er Holberg Triton ned med om lag 4%, mens sjømatindeksen på Oslo Børs er ned over 20%. Fondet er bredt sammensatt med omlag 17% av fondet investert i lakseselskaper.

Mars ble en meget god måned for vekstmarkedene. Vårt eget fond Holberg Rurik steg med 7,7%. Vårt inntrykk er at mange investorer, både norske og internasjonale, har liten eller ingen eksponering mot vekstmarkedene og vurderer nå å se på disse markedene igjen. Vi så den samme interessen frem mot det amerikanske valget i fjor. Etter at Trump vant med sitt «Make America Great Again» kjølnet imidlertid interessen. Med lave relative verdsettelser, stabilisert oljepris, en mulig tilbakelagt dollarstyrkelse og tiltagende økonomisk vekst fremstår vekstmarkedene som interessante for investorer på jakt etter avkastning.

 

Kjetil Melkevik
Leder institusjonelle kunder