Månedskommentar November

5. desember 2018

Etter en svak måned for aksjer i oktober ble november tilsvarende sterk med solid oppgang i mange regioner, med unntak av Norge.


Store bevegelser i oljeprisen får ta hovedskylden for en særnorsk bevegelse. Vekstmarkedene opplevde en oppgang på 6,5% og har vært mer stabile i sin utvikling enn Oslo Børs de siste månedene.

Mange har trolig fått med seg NRK-serien Lykkeland som spinner rundt den spede begynnelsen av oljeeventyret i Stavanger. Fiskebåter ble den gang bygget om til supplybåter for bruk i oljeindustrien. I dag er nærmest ringen sluttet når supplybåter nå tegnes og bygges om til luksusyachter. Med en oljepris på 60 dollar fatet er det god lønnsomhet i mange prosjekter og bedrifter. Men, den kortsiktige stemningen og optimismen var kanskje enda bedre da oljeprisen passerte 60 på vei oppover i slutten av 2017, enn hva tilfellet er akkurat i dag med oljepris som har falt fra 85 dollar fatet. 

Eksporten av norsk sjømat har hatt en rivende utvikling de siste årene og verdien av det vi selger utenfor Norge nærmer seg den magiske grensen på 100 milliarder kroner i året. Dette er en dobling av eksportverdiene på bare seks år. Norsk sjømatindustri har blitt en stor og viktig sektor med mange arbeidsplasser langs kysten. Også på Oslo Børs er sjømat blitt en betydelig del av det samlede norske aksjemarkedet. I dag utgjør sjømatselskapene om lag ti prosent av de samlede verdiene på den norske børsen.

Vi ønsker alle våre kunder i vårt langstrakte (lykke)land en fredelig og trygg julefeiring, gjerne med norsk fisk på bordet.