Ny porteføljeforvalter renter

5. mars 2014

Vi ønsker Tormod Vågenes velkommen som ny porteføljeforvalter på rentesiden i Holberg Fondene.


Tormod vil inngå i renteteamet sammen med Roar Tveit og Gunnar Torgersen og primært arbeide med forvaltningen av våre "investment grade" mandater; Holberg OMF, Holberg Likviditet og Holberg Likviditet 20.

Gjennom ansettelsen av Tormod styrker vi renteforvaltningen betydelig og underbygger ambisjonen om å være en av Norges ledende forvaltningsmiljøer innen pengemarked og kredittobligasjoner.

Tormod, som er siviløkonom fra NHH, er 36 år og har de siste fem årene vært ansatt i Sparebanken Vest. Han kommer fra stillingen som leder for bankens plasseringsrådgivning. Tidligere var han leder for compliance i bankens verdipapirforetak og arbeidet før det som analytiker. Han har før det bakgrunn fra økonomi- og regnskapsfunksjoner i Mesta og Uni Micro.

Vi er svært glade over å ha fått Tormod med oss i forvalterteamet i Holberg Fondene, som nå teller ni porteføljeforvaltere.