Rekordhøy fondsplassering i første halvår

21. juli 2017

Det har vært et sterkt første halvår for fondsbransjen i 2017. Totalt er det nå plassert 1080 milliarder kroner i norske verdipapirfond – en økning på 10 prosent fra årsskiftet.


Personkundene nettotegnet verdipapirfond for rekordhøye 16 milliarder kroner i første halvår. Av dette gikk 11,4 mrd. inn i ulike typer rentefond, mens 4,8 mrd. ble plassert i aksje- og kombinasjonsfond. Det viser markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Sparer mer til pensjon
Samtidig ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 18 milliarder kroner, hvorav 12 milliarder gikk inn i aksjefond.

Det er gledelig å se at nordmenn velger å plassere stadig mer av sparepengene sine i fondsmarkedet. Ved å opprette en spareavtale i aksjefond har du de beste forutsetninger for å få realavkastning på sparepengene, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

“ Med innføringen av aksjesparekonto og en ny og bedre individuell pensjonsspareordning til høsten, håper vi at enda flere vil finne veien til fondsmarkedet, sier han.

De institusjonelle kundene** nettotegnet for 20 milliarder kroner i første halvår. 7 milliarder ble satt i aksjefond, mens 12 milliarder ble satt i ulike typer rentefond.

De utenlandske kundene fortsatte å selge seg ut av norske verdipapirfond med et nettosalg på 2,2 milliarder siden årsskiftet.

Økte med 98 milliarder i 1. halvår
Samlet ble det nettotegnet verdipapirfond for 51,8 milliarder i årets seks første måneder.

Forvaltningskapitalen har vokst med 98,3 milliarder siden årsskiftet og er nå oppe i 1080 milliarder kroner. Av denne økningen, kommer 42,8 milliarder fra nye innskutte midler, mens 55,5 milliarder er avkastning for fondskundene.

*Pensjonsmidler med fondsvalg viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.