Sjømatfondet Holberg Triton

12. desember 2016

Fondet gir investorer muligheten til å investere i sunne produkter fra havet, og sjømat er kanskje den største megatrenden vi ser globalt. Holberg Triton har opplevd jevn tilflyt av nye kunder, og bra avkastning siden oppstart 27.februar 2015.


Global megatrend

Marine ressurser har gått fra å være overfisket og benyttet som dyrefor på 1980 og 90-tallet, til å bli den mest vekstkraftige ressurs i verden. Fortsatt utgjør det samlede sjømatkonsumet i verden under 2 % av samlet matkonsum, men veksten er sterk og forventes å fortsette. Gjennom velstandsøkning i store, folkerike fremvoksende økonomier vil etterspørselen etter sjømatprodukter i sin fulle bredde vokse kraftig. Holberg Triton er godt posisjonert til å investere i denne veksten. Verden vil ha mer fisk og denne megatrenden vil fortsette kraftfullt i årene framover. Holberg Triton investerer i børsnoterte selskaper innen marine ressurser over hele verden.

Sjomat Holberg Triton

Helsemessige fordeler

Internasjonalt anerkjent forskning viser at mennesker som spiser fiskeprotein øker sukkertoleransen, reduserer kolestrolverdiene, reduserer fettmengden i kroppen og øker muskelmassen. De helsemessige fordelene ved økt fiskeforbruk er udiskutabelt, og det er nå mulighet å ta del i denne megatrenden som investor i Holberg Triton.

Fiskeproteiner Holberg Triton

Investeringsunivers

Fondet investerer i et bredt spekter av produkter og bransjer innenfor sjømatsektoren, blant annet havbruk med laks og ørret, integrert fiskeri, videreforedling, tare, skalldyr, pangasius, integrert tunfisk, og rekeoppdrett. 

Bransjesammensetning Holberg Triton November 2016

Innenfor sjømatsektoren er det et globalt investeringsunivers på ca. 200 selskaper, og  Holberg Triton  har en portefølje på rundt 30 aksjer. Fondets investeringer i dag er fordelt med 43% i Asia, 27% i Europa, 8% i Nord-Amerika og 9% i Oseania. (pr. 301116) 

Fondets forvaltningskapital er nå på ca 740 mill. (pr.091216)

Brosjyre Holberg Triton

Kontakt oss gjerne for en fondsprat;
tlf 55 212000 eller e-post post@holbergfondene.no