Vi har over 1000 milliarder i verdipapifond

20. mars 2017

I februar passerte for første gang forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond 1000 milliarder kroner viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).


Det ble nettotegnet fondsandeler (kjøp minus salg) for 7,7 milliarder kroner i februar og forvaltningskapitalen er nå oppe i 1021 milliarder kroner. Dette er en åttedobling av kapitalen siden år 2000.

 Ung bransje har blitt voksen
– På 80 og 90-tallet var det svært få privatpersoner som sparte i fond. De som sparte gjorde det i all hovedsak for å få fratrekk på skatten gjennom den såkalte AMS-ordningen, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF. Siden den gang har fondsbransjen gått igjennom en rivende utvikling.
  – Vi har nå å gjøre med en gjennomregulert og en langt modnere bransje. Og kundene vet at det lønner seg å spare langsiktig gjennom månedlige spareavtaler, sier Zakariassen. I dag er det rundt 800.000 norske privatpersoner som sparer jevnlig i fond gjennom spareavtaler.

God avkastning
Spareavtaler har vist seg å være et smart valg.
– Om du startet en spareavtale på 1000 kroner i måneden i et norsk aksjefond i år 2000, vil du nå ha 361.115 kroner. Valgte du et globalt aksjefond har du 416.481 kroner*. Til sammenligning ville sparing i bank ha gitt deg 252.451 kroner i samme periode, sier Zakariassen.

Sparer til pensjon
Det er fortsatt de profesjonelle kundene som har mest midler i fondsmarkedet. I februar nettotegnet institusjonskundene for 4,8 milliarder og står dermed for litt over halvparten av den totale forvaltningskapitalen.

Personkundene kjøpte fond for 800 millioner i februar og har nå omtrent 200 milliarder plassert i verdipapirfond. I tillegg kommer kundegruppen «pensjonsmidler med fondsvalg», som i hovedsak består av penger fra innskuddspensjonsavtaler, på totalt 133 milliarder kroner. Her ble det tilført 1,5 milliard nye kroner i februar.

*Fratrukket årlig forvaltningshonorar på 1,7 prosent.