Vi lanserer Holberg Obligasjon Norden

19. desember 2017

Vi utvider vårt fondsunivers med Holberg Obligasjon Norden. Fondet vil ha en innretning mot nordiske bedrifter med god kredittkvalitet, såkalt Investment Grade (IG).


Det er i hovedsak tre gode grunner til at vi etablerer Holberg Obligasjon Norden.

  • Diversifisering - ved å utvide investeringsuniverset fra Norge til Norden femdobles størrelsen på det tilgjengelige markedet. Det norske IG-markedet er på om lag 2.000 milliarder mens det nordiske markedet er på drøye 11.000 milliarder kroner. 

  • Likviditet - historisk har man sett at det nordiske markedet har bedre likviditetsegenskaper enn det norske. Med et langt større marked, flere sektorer og selskaper samt flere investorer vil vi søke å utnytte ulike likviditetspremier i forvaltningen.

  • Evolusjon - Holbergfondene har forvaltet nordiske aksjer i sytten år og nordiske høyrenteobligasjoner i seks år med gode resultater. Et nordisk rentefond med fokus på den beste delen av obligasjonsmarkedet er et naturlig steg å ta for en nordisk altiv forvalter. 

Les mer om Holberg Obligasjon Norden her.

-          Prospekt Holberg Obligasjon Norden

-          Nøkkelinformasjon Holberg Obligasjon Norden