Kostnader

Forvaltningshonorar

norge

Holberg Norge

1,50 %  

norden

Holberg Norden

1,50 %     

rurik

Holberg Rurik A

1,00 % + **
rurik

Holberg Rurik B

 2,50 %  

global

Holberg Global A

1,00 % + **
global

 Holberg Global B

 2,00 %  
triton small

 Holberg Triton

2,00 %  

likviditet

Holberg Likviditet

0,25 %  

likviditet20

Holberg Obligasjon Norden

0,30 %  

likviditetomf

Holberg Likviditet OMF

0,15 %  

kreditt

Holberg Kreditt

0,80 %  

** 1 % + 10 % mergodtgjørelse av verdiøkning utover 10 % p.a. Beregningsperioden for variabel forvaltningsgodtgjørelse starter 1. januar hvert år.

Vi har ikke tegnings- eller innløsningskostnader i Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Likviditet, Holberg OMF. 

Det vil normalt ikke påløpe tegnings- eller innløsningskostnad i Holberg Kreditt, Holberg Global, Holberg Rurik og Holberg Triton, en eventuell kostnad vil tilfalle fondet.