Harald Jeremiassen
Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Portföljförvaltare aktier

Harald startade i Holberg Fondene år 2011 och är portföljförvalter för Holberg Global och av Holberg Rurik.

Harald forvalter:

Kurs
252,45

I år
-4,64%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

-2,92%
6,49%
12,57%
13,01%

Pr. 7. december 2018

Kurs
180,13

I år
-20,64%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-19,94%
4,20%
4,20%
-

Pr. 7. december 2018