Harald Jeremiassen
Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Portföljförvaltare aktier

Harald startade i Holberg Fondene år 2011 och är portföljförvalter för Holberg Global och av Holberg Rurik.

Harald forvalter:

Kurs
271,60

I år
10,00%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

7,59%
12,59%
14,33%
14,93%

Pr. 19. februari 2019

Kurs
192,06

I år
6,54%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-14,72%
9,20%
6,67%
-

Pr. 19. februari 2019