Leif Anders Frønningen
Leif Anders Frønningen

Leif Anders Frønningen

Portföljförvaltare aktier

Leif Anders startade i Holberg Fondene år 2006 och är portföljförvalter för Holberg Rurik och Holberg Global.

Leif Anders forvalter:

Kurs
255,75

I år
-3,39%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

4,87%
8,92%
15,73%
10,89%

Pr. 12. juli 2018 Månadsrapport

Kurs
203,69

I år
-10,26%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

0,62%
8,19%
9,33%
-

Pr. 12. juli 2018 Månadsrapport