Leif Anders Frønningen
Leif Anders Frønningen

Leif Anders Frønningen

Portföljförvaltare aktier

Leif Anders startade i Holberg Fondene år 2006 och är portföljförvalter för Holberg Rurik och Holberg Global.

Leif Anders forvalter:

Kurs
257,44

I år
19,78%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

23,13%
15,70%
20,40%
8,16%

Pr. 16. november 2017 Månadsrapport

Kurs
222,53

I år
30,80%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

31,94%
15,82%
14,83%
-

Pr. 16. november 2017 Månadsrapport