Leif Anders Frønningen
Leif Anders Frønningen

Leif Anders Frønningen

Portföljförvaltare aktier

Leif Anders startade i Holberg Fondene år 2006 och är portföljförvalter för Holberg Rurik och Holberg Global.

Leif Anders forvalter:

Kurs
251,99

I år
-4,81%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

9,04%
9,53%
17,18%
9,51%

Pr. 19. april 2018 Månadsrapport

Kurs
219,89

I år
-3,13%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

16,12%
9,70%
12,02%
-

Pr. 19. april 2018 Månadsrapport