Leif Anders Frønningen
Leif Anders Frønningen

Leif Anders Frønningen

Portföljförvaltare aktier

Leif Anders startade i Holberg Fondene år 2006 och är portföljförvalter för Holberg Rurik och Holberg Global.

Leif Anders forvalter:

Kurs
266,46

I år
0,66%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

23,52%
14,04%
20,28%
10,78%

Pr. 22. januari 2018 Månadsrapport

Kurs
232,22

I år
2,30%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

36,86%
14,08%
14,11%
-

Pr. 22. januari 2018 Månadsrapport