Leif Anders Frønningen
Leif Anders Frønningen

Leif Anders Frønningen

Portföljförvaltare aktier

Leif Anders startade i Holberg Fondene år 2006 och är portföljförvalter för Holberg Rurik och Holberg Global.

Leif Anders forvalter:

Kurs
247,55

I år
-6,49%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

-0,70%
7,81%
13,35%
12,07%

Pr. 19. oktober 2018

Kurs
175,04

I år
-22,89%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

-16,28%
4,80%
4,01%
-

Pr. 19. oktober 2018