Om oss

Holberg Fondsforvaltning AS ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell som sikrer stabilitet, kontinuitet og langsiktig målrettet drift. De arbeidende partnerne har sentrale posisjoner i Holberg Fondene.


Vår forretningside er å være en uavhengig og preferert nisjeaktør innen fondsforvaltning, med markedets beste kundekommunikasjon.  Dette vil vi oppnå gjennom høy kvalitet i alle ledd og fokusert satsning på kjerneområdene forvaltning, kundepleie og administrasjon.  Holberggrafene er vår markedskommunikasjon, hvor vi setter et grafisk skråblikk på relevante tema.

Bruk av fond er den enkleste og mest effektive måten å forvalte penger på. Holberg Fondene tilbyr aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond til private og profesjonelle investorer. Gjennom å spare langsiktig i fond vet vi at verdiutviklingen vil svinge, men historisk er det flere gode enn dårlige år. Dette arbeider vi for å utnytte til det beste for våre kunder. Målsettingen er å gi langsiktig høy avkastning med lavest mulig risiko.

Vårt investeringsunivers innenfor aksjer  er globalt med Norden som utgangspunkt.  Innenfor renter tilbyr vi effektiv likviditetsforvaltning med norsk fokus, og forvaltning av kredittobligasjoner med bred nordisk portefølje.

Brosjyre HolbergFondene