Espen Ottersen
Espen Ottersen

Espen Ottersen

Leder compliance, kontroll og risikostyring
Telefon: 55 21 20 27

Ansvarsområder

  • Compliance, kontroll og myndighetsrelasjoner
  • Risikostyring og internkontroll
  • Distribusjonsavtaler, utkontraktering og fondsformalia

Arbeidserfaring

  • Startet i Holberg Fondene 2008
  • Saksbehandler i divisjon Forretningsstøtte og kontroll, DnB NOR Markets
  • Rådgiver, Kemax Økonomi

Utdanning

  • Master of Management program Intern revisjon, Handelshøyskolen BI
  • Master of Science in Financial Economics, Handelshøyskolen BI
  • Bachelor of Business Administration, Handelshøyskolen BI