Gunnar J. Torgersen
Gunnar J. Torgersen

Gunnar J. Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter og partner

Ansvarsområder

  • Investeringsdirektør
  • Porteføljeforvalter Holberg OMF, Holberg Likviditet 20, Holberg Likviditet og Holberg Kreditt. 
  • Ansvarlig for Holberggrafene

Arbeidserfaring

  • En av gründerne i Holberg Fondene
  • 25 års erfaring fra finansmarkedet. Vesta Forsikring, Vesta Finans, Skandia Fondsforvaltning.

Utdanning

  • Renteanalytiker NFF
  • Høyskolekandidat, Møre og Romsdal Distriktshøyskole

 

 

Gunnar forvalter:

Kurs
115,71

I år
7,52%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

8,14%
4,31%
4,97%
-

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
103,07

I år
1,49%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,61%
1,68%
2,03%
3,27%

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
101,45

I år
1,23%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,32%
1,50%
1,77%
2,88%

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
102,03

I år
1,54%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,66%
1,38%
1,70%
-

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport