Gunnar J. Torgersen
Gunnar J. Torgersen

Gunnar J. Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter og partner

Ansvarsområder

  • Investeringsdirektør
  • Porteføljeforvalter Holberg OMF, Holberg Likviditet 20, Holberg Likviditet og Holberg Kreditt. 
  • Ansvarlig for Holberggrafene

Arbeidserfaring

  • En av gründerne i Holberg Fondene
  • 25 års erfaring fra finansmarkedet. Vesta Forsikring, Vesta Finans, Skandia Fondsforvaltning.

Utdanning

  • Renteanalytiker NFF
  • Høyskolekandidat, Møre og Romsdal Distriktshøyskole

 

 

Gunnar forvalter:

Kurs
113,12

I år
5,11%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

12,52%
3,76%
5,50%
-

Pr. 19. mai 2017 Månedsrapport

Kurs
102,33

I år
0,77%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,12%
1,86%
2,31%
3,46%

Pr. 19. mai 2017 Månedsrapport

Kurs
100,82

I år
0,60%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,53%
1,68%
1,97%
3,08%

Pr. 19. mai 2017 Månedsrapport

Kurs
101,26

I år
0,78%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,03%
1,55%
1,92%
-

Pr. 19. mai 2017 Månedsrapport