Gunnar J. Torgersen
Gunnar J. Torgersen

Gunnar J. Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter og partner

Ansvarsområder

  • Investeringsdirektør
  • Porteføljeforvalter Holberg OMF, Holberg Likviditet 20, Holberg Likviditet og Holberg Kreditt. 
  • Ansvarlig for Holberggrafene

Arbeidserfaring

  • En av gründerne i Holberg Fondene
  • 25 års erfaring fra finansmarkedet. Vesta Forsikring, Vesta Finans, Skandia Fondsforvaltning.

Utdanning

  • Renteanalytiker NFF
  • Høyskolekandidat, Møre og Romsdal Distriktshøyskole

 

 

Gunnar forvalter:

Kurs
112,05

I år
4,12%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

13,86%
3,65%
5,42%
-

Pr. 20. april 2017 Månedsrapport

Kurs
102,18

I år
0,62%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,14%
1,89%
2,32%
3,48%

Pr. 20. april 2017 Månedsrapport

Kurs
100,71

I år
0,50%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,58%
1,71%
1,99%
3,11%

Pr. 20. april 2017 Månedsrapport

Kurs
101,12

I år
0,64%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,06%
1,60%
1,94%
-

Pr. 20. april 2017 Månedsrapport