Gunnar J. Torgersen
Gunnar J. Torgersen

Gunnar J. Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter

Ansvarsområder

  • Investeringsdirektør
  • Porteføljeforvalter Holberg OMF, Holberg Obligasjon Norden, Holberg Likviditet og Holberg Kreditt. 
  • Ansvarlig for Holberggrafene

Arbeidserfaring

  • En av gründerne i Holberg Fondene
  • 25 års erfaring fra finansmarkedet. Vesta Forsikring, Vesta Finans, Skandia Fondsforvaltning.

Utdanning

  • Renteanalytiker NFF
  • Høyskolekandidat, Møre og Romsdal Distriktshøyskole

 

 

Gunnar forvalter:

Kurs
112,25

I år
2,64%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

5,37%
3,87%
4,76%
-

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
102,08

I år
0,61%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,24%
1,62%
1,85%
3,04%

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
101,45

I år
0,66%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,29%
1,43%
1,62%
-

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
100,71

I år
0,56%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport