Gunnar J. Torgersen
Gunnar J. Torgersen

Gunnar J. Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter

Ansvarsområder

  • Investeringsdirektør
  • Porteføljeforvalter Holberg OMF, Holberg Obligasjon Norden, Holberg Likviditet og Holberg Kreditt. 
  • Ansvarlig for Holberggrafene

Arbeidserfaring

  • En av gründerne i Holberg Fondene
  • 25 års erfaring fra finansmarkedet. Vesta Forsikring, Vesta Finans, Skandia Fondsforvaltning.

Utdanning

  • Renteanalytiker NFF
  • Høyskolekandidat, Møre og Romsdal Distriktshøyskole

 

 

Gunnar forvalter:

Kurs
113,84

I år
4,10%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

4,89%
5,61%
4,54%
-

Pr. 19. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
102,47

I år
0,99%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,19%
1,69%
1,77%
2,91%

Pr. 19. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
101,81

I år
1,02%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,24%
1,58%
1,57%
-

Pr. 19. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
101,13

I år
0,98%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 19. oktober 2018 Månedsrapport