Gunnar J. Torgersen
Gunnar J. Torgersen

Gunnar J. Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter og partner

Ansvarsområder

  • Investeringsdirektør
  • Porteføljeforvalter Holberg OMF, Holberg Likviditet 20, Holberg Likviditet og Holberg Kreditt. 
  • Ansvarlig for Holberggrafene

Arbeidserfaring

  • En av gründerne i Holberg Fondene
  • 25 års erfaring fra finansmarkedet. Vesta Forsikring, Vesta Finans, Skandia Fondsforvaltning.

Utdanning

  • Renteanalytiker NFF
  • Høyskolekandidat, Møre og Romsdal Distriktshøyskole

 

 

Gunnar forvalter:

Kurs
111,42

I år
3,54%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

14,59%
3,63%
5,41%
-

Pr. 22. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
102,07

I år
0,51%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,31%
1,91%
2,35%
3,50%

Pr. 22. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
100,61

I år
0,40%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,70%
1,73%
2,02%
3,13%

Pr. 22. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
101,05

I år
0,58%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

2,25%
1,62%
2,00%
-

Pr. 22. mars 2017 Månedsrapport