Gunnar J. Torgersen
Gunnar J. Torgersen

Gunnar J. Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter og partner

Ansvarsområder

  • Investeringsdirektør
  • Porteføljeforvalter Holberg OMF, Holberg Likviditet 20, Holberg Likviditet og Holberg Kreditt. 
  • Ansvarlig for Holberggrafene

Arbeidserfaring

  • En av gründerne i Holberg Fondene
  • 25 års erfaring fra finansmarkedet. Vesta Forsikring, Vesta Finans, Skandia Fondsforvaltning.

Utdanning

  • Renteanalytiker NFF
  • Høyskolekandidat, Møre og Romsdal Distriktshøyskole

 

 

Gunnar forvalter:

Kurs
113,03

I år
5,03%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

11,65%
3,53%
5,44%
-

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
102,48

I år
0,91%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

2,06%
1,84%
2,29%
3,44%

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
100,94

I år
0,73%

Holberg
Likviditet 20

1 år
3 år
5 år
10 år

1,50%
1,66%
1,95%
3,05%

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport

Kurs
101,45

I år
0,97%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,96%
1,52%
1,93%
-

Pr. 22. juni 2017 Månedsrapport