Gunnar J. Torgersen
Gunnar J. Torgersen

Gunnar J. Torgersen

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter og partner

Ansvarsområder

  • Investeringsdirektør
  • Porteføljeforvalter Holberg OMF, Holberg Likviditet 20, Holberg Likviditet og Holberg Kreditt. 
  • Ansvarlig for Holberggrafene

Arbeidserfaring

  • En av gründerne i Holberg Fondene
  • 25 års erfaring fra finansmarkedet. Vesta Forsikring, Vesta Finans, Skandia Fondsforvaltning.

Utdanning

  • Renteanalytiker NFF
  • Høyskolekandidat, Møre og Romsdal Distriktshøyskole

 

 

Gunnar forvalter:

Kurs
110,57

I år
1,11%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

6,35%
4,64%
4,90%
-

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport

Kurs
101,65

I år
0,18%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,41%
1,65%
1,96%
3,18%

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport

Kurs
100,99

I år
0,21%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,50%
1,39%
1,67%
-

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport

Kurs
100,30

I år
0,15%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 19. februar 2018 Månedsrapport