Harald Jeremiassen
Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Ansvarsområder

  • Porteføljeforvalter Holberg Global
  • Porteføljeforvalter Holberg Rurik

Arbeidserfaring

  • Begynte i Holberg Fondene 2011
  • Over 20 års erfaring fra aksjemarkedet og aktiv selskapsutvikling
  • Tidligere styreverv i en rekke børsnoterte og unoterte teknologiselskaper

Utdanning

  • Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

 

 

Harald forvalter:

Kurs
225,70

I år
5,02%

Holberg
Global A

1 år
3 år
5 år
10 år

11,95%
18,28%
16,79%
7,32%

Pr. 22. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
223,64

I år
5,09%

Holberg
Global B

1 år
3 år
5 år
10 år

11,16%
17,96%
16,39%
6,77%

Pr. 22. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
211,33

I år
0,00%

Holberg
Global C

1 år
3 år
5 år
10 år

19,38%
25,65%
14,47%
-

Pr. 31. desember 2015 Månedsrapport

Kurs
226,62

I år
5,34%

Holberg
Global D

1 år
3 år
5 år
10 år

12,38%
19,26%
17,67%
7,95%

Pr. 22. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
183,13

I år
7,64%

Holberg
Rurik A

1 år
3 år
5 år
10 år

14,27%
12,22%
10,94%
-

Pr. 22. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
181,34

I år
7,89%

Holberg
Rurik B

1 år
3 år
5 år
10 år

13,43%
10,76%
9,57%
-

Pr. 22. mars 2017 Månedsrapport

Kurs
161,98

I år
0,00%

Holberg
Rurik C

1 år
3 år
5 år
10 år

6,30%
10,69%
5,47%
-

Pr. 31. desember 2015 Månedsrapport

Kurs
161,98

I år
0,00%

Holberg
Rurik D

1 år
3 år
5 år
10 år

6,30%
10,69%
5,47%
-

Pr. 31. desember 2015 Månedsrapport