Jann Molnes
Jann Molnes

Jann Molnes

Porteføljeforvalter aksjer

Ansvarsområder

  • Porteføljeforvalter Holberg Triton

Arbeidserfaring

  • Begynte i Holberg Fondene 2006
  • 15 års erfaring fra finansmarkedet. Aros Securities, Postbanken Verdipapirfond, DnB Investor, Fokus Markets.

Utdanning

  • Siviløkonom Handelshøyskolen BI

 

 

Jann forvalter:

Kurs
137,03

I år
4,03%

Holberg
Triton A

1 år
3 år
5 år
10 år

5,64%
12,72%
-
-

Pr. 22. mai 2018 Månedsrapport