Roar Tveit
Roar Tveit

Roar Tveit

Porteføljeforvalter renter

Ansvarsområder

  • Porteføljeforvalter Holberg Kreditt
  • Porteføljeforvalter Holberg Likviditet, Holberg Obligasjon Norden og Holberg OMF.

Arbeidserfaring

  • Begynte i Holberg Fondene 2003
  • Compliance og administrasjon Holberg Fondene

Utdanning

  • Autorisert finansanalytiker NHH/NFF
  • Siviløkonom, Høgskolen i Agder og Oregon State University

 

Roar forvalter:

Kurs
113,84

I år
4,10%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

4,89%
5,61%
4,54%
-

Pr. 19. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
102,47

I år
0,99%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,19%
1,69%
1,77%
2,91%

Pr. 19. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
101,81

I år
1,02%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,24%
1,58%
1,57%
-

Pr. 19. oktober 2018 Månedsrapport

Kurs
101,13

I år
0,98%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 19. oktober 2018 Månedsrapport