Tony Fimreite
Tony Fimreite

Tony Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer

Ansvarsområder

  • Porteføljeforvalter Holberg Norden
  • Porteføljeforvalter Holberg Norge

Arbeidserfaring

  • Begynte i Holberg Fondene 2010
  • Revisjon. Deloitte, KPMG.

Utdanning

  • Verdipapiranalytiker med Master i Finance & Investment, University of Edinburgh

 

 

Tony forvalter:

Kurs
445,21

I år
4,58%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

30,49%
11,00%
9,65%
2,51%

Pr. 20. april 2017 Månedsrapport

Kurs
398,47

I år
11,01%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

18,81%
16,73%
16,02%
5,64%

Pr. 20. april 2017 Månedsrapport