Tony Fimreite
Tony Fimreite

Tony Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer

Ansvarsområder

  • Porteføljeforvalter Holberg Norden
  • Porteføljeforvalter Holberg Norge

Arbeidserfaring

  • Begynte i Holberg Fondene 2010
  • Revisjon. Deloitte, KPMG.

Utdanning

  • Verdipapiranalytiker med Master i Finance & Investment, University of Edinburgh

 

 

Tony forvalter:

Kurs
482,92

I år
13,44%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

14,67%
15,36%
13,29%
3,62%

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport

Kurs
406,36

I år
13,21%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

15,50%
15,47%
18,31%
6,20%

Pr. 14. desember 2017 Månedsrapport