Tony Fimreite
Tony Fimreite

Tony Fimreite

Porteføljeforvalter aksjer

Ansvarsområder

  • Porteføljeforvalter Holberg Norden
  • Porteføljeforvalter Holberg Norge

Arbeidserfaring

  • Begynte i Holberg Fondene 2010
  • Revisjon. Deloitte, KPMG.

Utdanning

  • Verdipapiranalytiker med Master i Finance & Investment, University of Edinburgh

 

 

Tony forvalter:

Kurs
552,28

I år
11,31%

Holberg
Norge

1 år
3 år
5 år
10 år

20,77%
14,71%
14,25%
4,95%

Pr. 22. mai 2018 Månedsrapport

Kurs
434,32

I år
2,72%

Holberg
Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

5,62%
11,23%
16,44%
6,67%

Pr. 22. mai 2018 Månedsrapport