Tormod Vågenes
Tormod Vågenes

Tormod Vågenes

Porteføljeforvalter renter

Ansvarsområder

  • Porteføljeforvalter Holberg Likviditet, Holberg Obligasjon Norden og Holberg OMF.
  • Porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Arbeidserfaring

  • Begynte i Holberg Fondene 2014
  • Erfaring fra Sparebanken Vest, Mesta og Uni Micro.

Utdanning

  • Autorisert porteføljeforvalter NFF
  • Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

 

Tormod forvalter:

Kurs
112,25

I år
2,64%

Holberg
Kreditt

1 år
3 år
5 år
10 år

5,37%
3,87%
4,76%
-

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
102,08

I år
0,61%

Holberg
Likviditet

1 år
3 år
5 år
10 år

1,24%
1,62%
1,85%
3,04%

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
101,45

I år
0,66%

Holberg
OMF

1 år
3 år
5 år
10 år

1,29%
1,43%
1,62%
-

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport

Kurs
100,71

I år
0,56%

Holberg
Oblig. Norden

1 år
3 år
5 år
10 år

-
-
-
-

Pr. 21. juni 2018 Månedsrapport