Amundsen Brands AS - Ekstraordinær generalforsamling 31.5.2018

På ekstraordinær generalforsamling i Amundsen Brands AS (AO3) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 266 934 aksjer i Amundsen Brands på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 5,47 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.