Amundsen Brands - ordinær generalforsamling 13.7.2017

På ordinær generalforsamling i Amundsen valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 275.434 aksjer i Amundsen på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 8,15 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.