Badger Explorer ASA - ordinær generalforsamling 14.6.2016

På ordinær generalforsamling i Badger Explorer (BXPL) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene, med unntak av punkt 8, ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 808.135 aksjer i Badger Explorer på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,36 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.