Bergen Live AS - ordinær generalforsamling 2.3.2017

På ordinær generalforsamling i Bergen Live valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 422 aksjer i Bergen Live på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,31 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.