BW Offshore Limited - obligasjonseiermøte 9.6.2016

På obligasjonseiermøtet i BW Offshore Limited (BWO01, BWO03 og BWO04) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for forslagene til endringer i obligasjonslånsavtalene. Forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide obligasjoner pålydende 265 000 000 i BW Offshore Limited på tidspunktet for obligasjonseiermøtet. Dette tilsvarte 10,0 % av utestående obligasjonsgjeld.