Ekornes ASA - ordinær generalforsamling 3.5.2016

På ordinær generalforsamling i Ekornes (EKO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 604.798 aksjer i Ekornes på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,64 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.