Ekornes ASA - ordinær generalforsamling 3.5.2017

På ordinær generalforsamling i Ekornes (EKO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1.080.047 aksjer i Ekornes på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,93 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.