Europris ASA - ordinær generalforsamling 13.5.2016

På ordinær generalforsamling i Europris (EPR) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2.010.000 aksjer i Europris på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,20 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.