eZ Systems AS - ordinær generalforsamling 23.6.2016

På ordinær generalforsamling i eZ Systems (eZ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 484.707 aksjer i eZ Systems på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 3,78 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.