Holberg EEG AS - ordinær generalforsamling 15.5.2017

På ordinær generalforsamling i Holberg EEG valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2.353 aksjer i Holberg EEG på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 8,1 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.