International Petroleum Corp. - Årlig generalforsamling 10.6.2018

På årlig generalforsamling i International Petroleum Corp. (IPCO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 200 000 aksjer iIPCO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 3,64 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.