Kroton Educacional SA - ekstraordinær generalforsamling 15.8.2016

På ekstraordinær generalforsamling i Kroton Educacional SA (KROT3 BZ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1.270.000 aksjer i Europris på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,08 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.