Music Interactive Technology AS - ordinær generalforsamling 14.6.2016

På ordinær generalforsamling i Music Interactive Technology (MusIT) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 85.222 aksjer i Music Interactive Technology på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 8,89 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.