Musit Music Interactive Technology ekstra- ordinær generalforsamling 8.9.2016

På ekstraordinær generalforsamling i Musit Music Interactive Technology valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for styrets forslag på alle agendapunktene. Alle forslagene ble vedtatt. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 85.222 aksjer i Musit på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 8,89 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.